Hieronder een greep uit onze projecten.

 
Project: ‘Weg van de toekomst’ te Oss
Opdrachtgever: Ballast Nedam
Specificatie werkzaamheden: 3D-profilering van de tunnelbakken en aanvullen van de tunnels
 
Project: Tunnelbak te Apeldoorn
Opdrachtgever: Ballast Nedam
Specificatie werkzaamheden: Profileren van tunnelbak en aanvullen
 
Project: uitbreiding varkenshouderij te Lelystad
Opdrachtgever: Schothorst Feedresearch
Specificatie werkzaamheden:
  •         Sloop oude gebouwen
  •         Uitgraven bouwputten
  •         Aanleggen toegangswegen en parkeerplaatsen
  •         Aanleg uitbreiding sleufsilo’s
Project: Vervangen spoorlijn Zuid-Broek Groningen, Deventer, Ommen, Dalfsen
Opdrachtgever:  Strukton Rail
Specificatie werkzaamheden: Profileren ballast
 
Project: Aanleg fietspad te Veenendaal
Opdrachtgever: BAM
Specificatie werkzaamheden: Profileren fietspad
 
Project: uitbreiding milieustraat te Katwijk
Opdrachtgever:  Antea Group
Specificatie werkzaamheden: 3D-profilering milieustraat